Go

Contact Us

  • Phone: (60)168864320
  • Email: 
  • Address: Lot 244, 1st & 2nd Floor, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching, Sarawak, Malaysia.

 

 

Mengenai Kami

 

Pelayanan Bahasa Malaysia dilahirkan pada 25 Jun 2014 dari sokongan doa Pelayanan Doa BEM Grace dan sokongan pelayanan dari Pelayanan Klinik Penyembuhan Kristian yang di pimpin oleh saudara Quincy Kandoh.  Pelayanan yang pada mulanya mempunyai jemaat seramai lima orang telah bertambah sehingga tujuh puluh orang pada penghujung tahun 2014. Perjumpaan pelayanan diadakan setiap Sabtu minggu kedua dan keempat di Upper Room, BEM Grace. Misi Pelayanan Bahasa Malaysia adalah “untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang – orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara (Yesaya 42.7)”. Pelayanan Bahasa Malaysia menerima beberapa kesaksian dari orang perseorangan seiring dengan nubuat yang telah Tuhan berikan dari Yesaya 42.7. Oleh kerana pertambahan jemaat yang meningkat, gereja telah mengambil langkah iman untuk menjadikan pelayanan ini sebagai suatu kebaktian setiap hari Ahad.

Pada 1 Februari 2015, Pelayanan Bahasa Malaysia telah diangkat sebagai Kebaktian Bahasa Malaysia dan diberkati dengan pimpinan Pastor Oda Ato serta anggota pelayanan – pelayanan yang lain. Tuhan Yesus terus memberkati kebaktian dengan pelayanan Firman-Nya dan pemuridan. Pada penghujung bulan Disember 2015, Kebaktian Bahasa Malaysia telah membaptiskan beberapa jemaat-Nya buat pertama kali dan mempunyai pelayanan yang menjangkau pelajar – pelajar di intitusi pengajian tinggi swasta mahupun awam.

Pada hari ini Kebaktian Bahasa Malaysia diberkati Tuhan dengan beberapa pelayanan – pelayanan yang lain:

  1. GraceBahasaMalaysia – Kebaktian setiap Ahad
  2. GraceLove – Pelayanan Penyambut Tetamu
  3. GraceWorship – Pelayanan Puji & Sembah
  4. GraceLife – Pelayanan Kelompok Sel
  5. GraceSoul – Pelayanan Logistik (Van)
  6. GraceHeart – Pelayanan Komuniti

Kebaktian Bahasa Malaysia juga turut terlibat bersama menjayakan program muda mudi yang dikenali sebagai Grace Youth Ministry (G.Y.M). Program ini diadakan setiap Sabtu minggu kedua dan ke-empat setiap bulan. Banyak topik – topik yang menarik dibincangkan dan aktiviti – aktiviti yang dilakukan bersama. Puji Tuhan kerana kasih-Nya tidak berkesudahan!

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi kami!

Tel. Pejabat: 082-429780 / 016-8864320